Leuk s.r.o., Suché Miesto 1802/6, 900 25 Chorvátsky Grob miestna časť Čierna Voda

 

IČO: 45 538 956
DIČ: 2023035355
IČ DPH: SK2023035355
LEUK s.r.o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka číslo: 64827/B.

Bankové účty:
Tatra banka, a.s.: 2927843440/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2784 3440
SWIFT: TATRSKBX

Fio banka, a.s.: 2800158622/2010 (CZK)
IBAN: SK07 8330 0000 0028 0015 8622
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Osobné kontakty:

Máte otázky k produktom či objednávkam?
Kontaktujte prosím:

Adriana Satinová
tel.: +421 907 802 253
e-mail: adriana@kidsworld.sk

 
verify

* Tento údaj je povinný