Články

Hračky pre predškolskú prípravu

Hračky pre predškolskú prípravu

Výberom správnych hračiek v predškolskom veku môžete dieťaťu uľahčiť nástup do školy.

Aby dieťa hravo zvládalo školu a malo ešte aj po nástupe do nej dostatok času na hranie, môžete mu výberom správnych hračiek pomôcť osvojiť si niekoľko zásadných zručností a schopností, bez ktorých to v škole nepôjde. Medzi iným by sa malo dokázať sústrediť aspoň 10 minút a malo by aj vedieť správne držať pero, ceruzku, farbičku..., teda zvládať štipkový úchop.